Styrelsen

Teater Proximus styrelse 2017:

Jonas Hellberg, ordförande, 070-670 05 72

Elisabeth Zander, sekreterare, 070-591 41 35

Cajsa Hedberg, kassör, 070-622 30 17

Birgit Gustafsson, ledamot, 070-259 91 99

Lasse Gottfriedz, ersättare, 073-386 06 42

Gunilla Sundström, ersättare, 073-439 30 65

Post till föreningen skickas till:

Teater Proximus
C/O Cajsa Hedberg
Genvägen 4
394 70 Kalmar

Teater Proximus är en ideell förening med organisationsnummer 802431-0412 och postgironummer 5890-4921.