Ensemblen

2017 års ensemble bestod av åtta skådespelare samt den öländska kören Chorus Mixtus. Handlingen kretsade runt förberedelserna inför kungabesöket i den lilla Ölandsbyn. Klicka på bilderna för namn och roll!